פרחי נעמי - כמו באך למרידיאנים

בחרת לצעוד בנתיב הממדים
בכל מרידיאן 6 ממדים: 
ממד מקור, ממד אור, ממד נשמה, 
ממד השתקפות, ממד רגש וממד תודעה

כל פרח פועל בממד אחר ויש להם גם סינרגיה.

בנתיב הממדים, 
כשאת לוחצת על תמונת פרפר, 
תהיה לך גישה אל כל הפרחים בממד זה

 בחרי פרח אחד 
והקשיבי לו מספר פעמים, 
תני לו לעבוד עם ההילה/המרידיאן