פרחי נעמי - כמו באך למרידיאנים

בחרת לצעוד בנתיב המרידיאנים
מרידיאן הינו ערוץ אנרגטי בו זורם צ'י, כוח החיים אל הגוף. 
הצ'י זורם ב'עומקים שונים', בהתאם לנחוץ  בגופנפש 
ויחד עם זה, הכל אחד.
לכל עומק יש שם: מַקוֹר - אורֹ - הַנְשַמָה - בְּהִשתָקפוּת - הַרֶגֶש - וְהֵתוֹדַעָה 
כשתלחצי על  אחת מהתמונות 
תעברי לעמוד עם הפרחים השייכים למרידיאן שבחרת 
ובחירה נוספת תיקח אותך אל הפרח והעומק בו הוא עובד
האנרגיה שבו תעבור אליך באמצעות חותם קולי.
חותם קולי הנו שירה מקודשת מכווננת לפרח. 
חשוב לעבוד עם פרח אחד ביום. לא יותר